20080621 Brand i Folkparksskolan...* * Copyright © Sl@dden * *